Tým

Nápověda:
Vyberte doménu pro váš tým, název týmu, popis (např. Lední hokej - mladší žáci), sport a formát sezóny (kromě domény a sportu, s výjimkou volby Univerzální, lze údaje měnit i kdykoliv v nastavení TÝMWEBu). Následně vyplňte vaše osobní údaje, potvrďte souhlas s obchodními podmínkami a registraci odešlete.

V dalším kroku aktivujte váš účet (kliknutím na odkaz v e-mailové zprávě) a můžete začít pracovat s vaším novým TÝMWEBem

Další informace naleznete v aktivační e-mailové zprávě. Pokud se mail ve vaší Doručené poště neobjeví, zkontrolujte prosím schránku Spam.
Vyberte
.tymweb.cz .sportuje.cz .goool.cz .timweb.sk .sportwebs.eu
Vyberte
Univerzální Lední hokej

Zvolte formát:

3 format 1 1 reg_sesformat 1 2021/2022 4 format 0 2 reg_sesformat 2 2021
* Nelze později měnit. Zvolte např. tygri2008.tymweb.cz
** Nelze později měnit s výjimkou volby Univerzální.

Uživatel

LICENČNÍ UJEDNÁNÍ (3. 12. 2015)

mezi autorem a distributorem webové služby TÝMWEB panem Miroslavem Hesem (dále jen poskytovatel) a registrovaným uživatelem výše uvedené služby.

Webová aplikace TÝMWEB, obslužné aplikace pro mobilní telefony i dokumentace (dále jen Služba), která může být součástí dodávky, jsou autorskými díly, na něž se vztahují ustanovení autorského zákona. Uživatel si je vědom toho, že získává nevýlučné právo užívat toto dílo i dokumentaci podle níže uvedených zásad, aniž by předmět licenčního ujednáni přešel do jeho vlastnictví. Za případné škody způsobené prokazatelnou vadou díla ručí distributor pouze do výše ceny, za kterou uživatel získal právo dílo užívat.

Uživatel se zavazuje k tomu, že:

* Službu bude využívat výhradně pro svou vlastní potřebu, a to pouze pro takový počet uživatelů, pro který byla služba legálně zakoupena (nebude jej půjčovat, prodávat, pronajímat, či zdarma poskytovat jiným subjektům). Převod licence na jiný subjekt je možný pouze po dohodě s distributorem.
* Přístup ke Službě bude maximálně chránit před zcizením, neoprávněným použitím a množením třetími osobami.
* Nebude Službu jakýmkoliv způsobem měnit, upravovat či překládat do jiných pracovních i jazykových prostředí.
* Souhlasí s tím, že v případě využívání FREE tarifu může poskytovatel zobrazovat ve Službě reklamu s libovolným obsahem, s výjimkou reklam na erotické služby a násilné povahy. Reklama může být na každé stránce zobrazena vždy pouze jedna (s výjimkou reklamy na službu TÝMWEB) a k zobrazení reklamy může poskytovatel použít libovolnou reklamní aplikaci nebo službu.
* Své vlastní chyby při používání Služby nebo chyby jiného softwaru resp. hardwaru nebude vydávat za nedostatky Služby (pokud to prokazatelně nebude schopen doložit).
* Souhlasí se zveřejněním základních statistik přístupů, odkazu a názvu svého TÝMWEBu na webových stránkách poskytovatele.
* Bere na vědomí, že za jakékoliv porušení zde uvedených zásad může být postižen znepřístupněním Služby a dále podle obecně závazných právních předpisů.

Poskytovatel:

* Zavazuje se k poskytování Služby a uživatelských dat po celou dobu objednaného (a uhrazeného) období uživatelem.
* Garantuje minimálně 96% dostupnost Služby na doménách tymweb.cz, sportuje.cz, goool.cz, timweb.sk, sportwebs.eu.
* Poskytuje technickou podporu na URL adrese nebo e-mailové adrese uvedené v odstavci Technická podpora tohoto licenčního ujednání.
* Je povinen, v případě nedostupnosti Služby, zajistit její opětovné spuštění nejpozději do 48 hodin.
* Garance dostupnosti se nevztahuje na komplikace způsobené vnějšími vlivy, zásahy třetích stran nebo živelnými pohromami.

Reklamace

V případě vady Služby má uživatel automaticky nárok na bezplatnou nápravu. Případná podezření na vady díla nejprve konzultujte s technickou podporou. Chybové stavy uvítáme zdokumentované s identifikací stavu zpracování, kde došlo k nestandardnímu chování Služby.

Technická podpora

Email: help@tymweb.cz
URL: http://www.tymweb.cz/help/

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů jsou uveřejněny zde.

Kontakty

Miroslav Hes
Na Proutkách 293
250 73 Radonice
Česká republika

Tel.: +420 777 775 666
Email: info@tymweb.cz
URL: http://www.tymweb.cz

5 lic 0 1 reg_lictext 1 Souhlasím s podmínkami využívání služby